Ruchiira Srisupha

Ruchiira Srisuphaสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

300 บาท/ชม.4.15 ชม.

แนะนำตัว

ชอบถ่ายทอดภาษาจีน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ชอบดูหนังจีน ฟังเพลงจีน เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆของจีนและอาหารจีน สนใจศาสตร์สุขภาพแพทย์แผนจีน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเซี้ยเหมินจากจีน ปริญาโทวรรณคดีสมัยใหม่และร่วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว จากจีน ปริญญาตรี เอกจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ภาษาจีนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ติวข้อสอบ hsk ทุกระดับ yct ภาษาจีนเฉพาะทาง เช่น ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาจีนแพทย์แผนจีน