Ruchiira Srisupha

Ruchiira Srisuphaสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

300 THB/hr4.15 hr

Introduction

ชอบถ่ายทอดภาษาจีน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน ชอบดูหนังจีน ฟังเพลงจีน เที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวตามเมืองต่างๆของจีนและอาหารจีน สนใจศาสตร์สุขภาพแพทย์แผนจีน

Education

ปริญญาเอก สาขาภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเซี้ยเหมินจากจีน ปริญาโทวรรณคดีสมัยใหม่และร่วมสมัย มหาวิทยาลัยหัวเฉียว จากจีน ปริญญาตรี เอกจีน มหาวิทยาลัยนเรศวร

Subject

ภาษาจีนตั้งแต่อนุบาลถึงระดับมหาวิทยาลัย ติวข้อสอบ hsk ทุกระดับ yct ภาษาจีนเฉพาะทาง เช่น ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว ภาษาจีนแพทย์แผนจีน