เว็บไซต์/โมบายแอพ วิดีโอคอล/แชท สำหรับธุรกิจของท่าน

เพิ่มพลังให้ธุรกิจของคุณด้วย GuruGooroo

สร้างเว็บไซต์/โมบายแอพ์สำเร็จรูป ดีไซน์ด้วยมืออาชีพ
ผนวกรวมเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ทั้ง แชท และวิดีโอคอลเพื่อติดต่อลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อเรา
แชท

คุยกับลูกค้าผ่านแชท วิธีที่ทุกคนคุ้นเคย จะส่งรูป ส่งวีดีโอ ก็ส่งผ่านแชทได้เลย

แชท
รูป Video Call ในโมบายแอพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จาก GuruGooroo
Video Call

สนทนาแบบพูดคุยเห็นหน้ากันบางครั้งการคุยสดแบบเห็นหน้ากันก็มีความจำเป็น เช่น ลูกค้าอยากเห็นหน้างาน, ฝ่ายขายนำเสนอสินค้าจริงให้ลูกค้าดู, ครูสอนสดกับผู้เรียนได้แม้อยู่กันคนละที่

USE CASE

การศึกษาแบบทางไกล/ออนไลน์, แอพบริหารโรงเรียน

การศึกษาแบบทางไกล/ออนไลน์, แอพบริหารโรงเรียน

แอพบริหาร/จัดการ สำหรับ ที่พัก ที่อยู่อาศัย เช่น หมู่บ้าน,อพาร์ตเมนต์, คอนโดมีเนียม, โรงแรม

แอพบริหาร/จัดการ สำหรับ ที่พัก ที่อยู่อาศัย เช่น หมู่บ้าน,อพาร์ตเมนต์, คอนโดมีเนียม, โรงแรม

การแพทย์แบบทางไกล/ออนไลน์ Telemedicine

การแพทย์แบบทางไกล/ออนไลน์ Telemedicine

แอพบริหารลูกค้า

แอพสำหรับร้านค้า ฝ่ายบริการลูกค้า

ติดต่อเรา