เว็บไซต์/โมบายแอพ วิดีโอคอล/แชท สำหรับธุรกิจของท่าน

เพิ่มพลังให้ธุรกิจของคุณด้วย GuruGooroo

สร้างเว็บไซต์/โมบายแอพ์สำเร็จรูป ดีไซน์ด้วยมืออาชีพ
ผนวกรวมเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ทั้ง แชท และ วิดีโอคอลเพื่อติดต่อลูกค้าของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ติดต่อเรา
แชท

คุยกับลูกค้าผ่านแชท วิธีที่ทุกคนคุ้นเคย จะส่งรูป ส่งวีดีโอ ก็ส่งผ่านแชทได้เลย

รูปแชทในโมบายแอพที่ GuruGooroo ทำให้กับลูกค้า
รูป Video Call ในโมบายแอพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จาก GuruGooroo
Video Call

สนทนาแบบพูดคุยเห็นหน้ากัน บางครั้งการคุยสดแบบเห็นหน้ากันก็มีความจำเป็น เช่น ลูกค้าอยากเห็นหน้างาน, ฝ่ายขายนำเสนอสินค้าจริงให้ลูกค้าดู, ครูสอนสดกับผู้เรียนได้แม้อยู่กันคนละที่

USE CASE

การศึกษาแบบทางไกล/ออนไลน์, แอพบริหารโรงเรียน

การศึกษาแบบทางไกล/ออนไลน์, แอพบริหารโรงเรียน

แอพบริหาร/จัดการ สำหรับ ที่พัก ที่อยู่อาศัย เช่น หมู่บ้าน,อพาร์ตเมนต์, คอนโดมีเนียม, โรงแรม

แอพบริหาร/จัดการ สำหรับ ที่พัก ที่อยู่อาศัย เช่น หมู่บ้าน, อพาร์ตเมนต์, คอนโดมีเนียม, โรงแรม

การแพทย์แบบทางไกล/ออนไลน์ Telemedicine

การแพทย์แบบทางไกล/ออนไลน์ Telemedicine

แอพสำหรับร้านค้า ฝ่ายบริการลูกค้า

แอพสำหรับร้านค้า ฝ่ายบริการลูกค้า

ติดต่อเรา