ศรัญญา ปิงเมือง

ศรัญญา ปิงเมืองสอนพิเศษ/ติวขิมเบื้องต้น

375 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

เคยเป็นครูพิเศษ ขิม โรงเรียนปิติศึกษา เชียงรายมอนเตสเซอรี่ เคยเป็นครูพิเศษ ขิม โรงเรียนเชียงรายอินเตอร์ ผู้ผ่านการสอบขิมขั้น 4 จากสมาคมครูดนตรีไทย(แห่งประเทศไทย) ประสบการณ์การสอนขิม 20 ปี ดนตรีสร้างสมาธิ สร้างความเชื่อมั่น กล่อมเกลาจิตใจ

ประวัติการศึกษา

ราชภัฎเชียงราย สาขา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ขิม ระดับเกียรตินิยมอันดับ 2

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนขิมเบื้องต้นแบบไทยเดิม และเพลงไทยสมัยใหม่ สอนปรับสายขิม ตั้งเสียงขิม