ศรัญญา ปิงเมือง

ศรัญญา ปิงเมืองสอนพิเศษ/ติวขิมเบื้องต้น

375 THB/hr0.00 hr

Tutor Video

Introduction

เคยเป็นครูพิเศษ ขิม โรงเรียนปิติศึกษา เชียงรายมอนเตสเซอรี่ เคยเป็นครูพิเศษ ขิม โรงเรียนเชียงรายอินเตอร์ ผู้ผ่านการสอบขิมขั้น 4 จากสมาคมครูดนตรีไทย(แห่งประเทศไทย) ประสบการณ์การสอนขิม 20 ปี ดนตรีสร้างสมาธิ สร้างความเชื่อมั่น กล่อมเกลาจิตใจ

Education

ราชภัฎเชียงราย สาขา ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถด้านดนตรี ขิม ระดับเกียรตินิยมอันดับ 2

Subject

สอนขิมเบื้องต้นแบบไทยเดิม และเพลงไทยสมัยใหม่ สอนปรับสายขิม ตั้งเสียงขิม