ยุพาภรณ์ หงษ์สามารถ
วิทย์,คณิต
0 ชม.
 
Chat (Free)

แนะนำตัว

เน้นเนื้อหา เรียนปนเล่น เลือกได้ค่ะ สอนสนุกเป็นกันเอง ตามใจผู้เรียน

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรี สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำลังศึกษาปริญญาโท สาขานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อที่สอน

รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพิ่้มเกรด สอบเข้า ติวO-NET ทั้งห้องปกติและEP ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger