Looktao Jurarat

Looktao Juraratสอนพิเศษ/ติววิทย์,ชีววิยา

150 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

- จบ ป.ตรี มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง -ได้รับรางวัล The best poster presentation งานScience symposium -ฝึกงานที่ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล,มหาวิทยาลัยมหิดล -มีงานวิจัยตีพิมพ์ TSB2017 เป็น international conference -ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อปริญญาโท โดยได้รับทุนวิจัยที่สภาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกะบัง

ประวัติการศึกษา

- ป.ตรี จบจาก มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง จากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) - ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ ป.โท วิทยาศาสตร์(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)เเละเป็นผู้ช่วยวิจัยอยู่มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ชีววิทยา,pat2