Chadow Orcawhispiror

Chadow Orcawhispiror

อังกฤษ350 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สไตล์ปรับตามนักเรียนค่ะ มีคะแนนโทอิก 845 สอนภาษาอังกฤษ สำหรับspeakingสำเนียงไม่ดีมากนะคะ แต่สอนให้พูด-ฟังรู้เรื่องได้ค่ะ

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช สาขา ศิลป์อังกฤษค่ะ

หัวข้อที่สอน

อังกฤษ