ศศิธร อินทรยงค์
คณิต,ฟิสิกส์
0 ชม.
 
Chat (Free)

แนะนำตัว

เน้นปูพื้นฐานให้เข้าใจ ทำโจทย์ไปด้วยกัน เพื่อจะได้รู้จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ถ้าพื้นฐานเเน่นการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะไม่ใช่เรื่องยาก

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท : กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาฟิสิกส์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาตรี : สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบัน : รับราชการครู สอนรายวิชาฟิสิกส์ ม.4-6

หัวข้อที่สอน

คณิตศาสตร์ ม.1- ม.6 ฟิสิกส์ ระดับ ม.ต้น ฟิสิกส์ระดับชั้น ม.4-6 Pat 3

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger