เคมีครูติ๋ว

เคมีครูติ๋วสอนพิเศษ/ติวเคมี

500 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

เคมีครูติ๋ว ด้วยประสบการณ์สอน 3 ปี - เป็นติวเตอร์สถาบัน ติวเตอร์ฮีโร่ - เป็นติวเตอร์อิสระ 2 ปี - เป็นคุณครูสอนโรงเรียน Thinking school แห่งแรกในเอเชีย

ประวัติการศึกษา

จบ ป.ตรี หลักสูตรคู่ขนาน คณะการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาและคณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิชาเคมี (เกียรนิยม)

หัวข้อที่สอนออนไลน์

รับสอนเคมี ม.ต้น - สำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มเกรด - สำหรับติวข้อสอบ IJSO