เหล่าซือเป้ย(贝贝)

เหล่าซือเป้ย(贝贝)สอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สอนสนุก อารมณ์ดี เป็นกันเอง ?เน้นฟัง พูด อ่าน และคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ?ภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ?ฝึกทักษะการพูด

ประวัติการศึกษา

-Jimei University -ปริญญาตรีจาก Xiamen University สาขาวิชา Chinese language(Business Chinese)

หัวข้อที่สอนออนไลน์

?ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน ?เน้น ฟัง พูด อ่าน ฝึกคำศัพท์ หรือ อยากให้เน้นด้านไหนเป็นพิเศษสามารถแจ้งได้คะ