ชยพล ปิ่นโมรา
ภาษาฝรั่งเศส,ภาษาอังกฤษ
0 ชม.
 
Chat (Free)

แนะนำตัว

สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น การเรียนเน้น สอน ฟัง พูด อ่าน เขียน ครับ สอนสนุก เป็นกันเองครับ เรียนครั้งละ 1 ชั่วโมง 250 บาท เป็นคอร์ส 12 ครั้ง 2,500 บาท

ประวัติการศึกษา

Master Degree: Master of Arts (English), Chiangrai Rajabhat University 2012 Bachelor Degree: Bachelor of Arts (French), Khon Kaen University 2005

หัวข้อที่สอน

ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น บทสนทนาเบื้องต้น ไวยากรณ์พื้นฐาน ภาษาอังกฤษพื้นฐาน บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger