Phatiya Laisuan

Phatiya Laisuanสอนพิเศษ/ติวคณิต,วิทย์,เคมี

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

ปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมด ช่วยให้สามารถเรียนรู้และเข้าใจได้ง่ายขึ้น รวมถึงมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆช่วยน้องในการทำโจทย์ให้ง่ายขึ้น ลองคุยกันก่อนได้ครับ :)

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตอนสอบเข้า คะแนนเป็นอันดับ 7 จาก 200++ คน และสอบติดคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สละสิทธิ์)

หัวข้อที่สอนออนไลน์

คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ปรถม-ม.ต้น-ม.ปลาย เคมี ม.ต้น-ม.ปลาย เคมี Pat2 - 9 วิชาสามัญ