Top_Nopbhawan

Top_Nopbhawanสอนพิเศษ/ติววิทย์,ชีวะ,ภาษาอังกฤษ

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะ สไตล์การสอนเป็นกันเอง คุยง่าย เน้นคิดตามค่ะ ไม่เน้นจำ

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบันเรียนป.โท ภาคจุลชีววิทยาค่ะ จบตรี เทคนิคการแพทย์ค่ะ (เกียรตินิยมอันดับ 2)

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนวิทยาศาสตร์ได้ทั้งประถม มัธยม ชีววิทยา ม.ต้น ม.ปลาย และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (conversation)​ ระดับบุคคลทั่วไปค่ะ สอนเขียน thesis writing