P’Parn

P’Parnสอนพิเศษ/ติวเคมี,คณิต,วิทย์,อังกฤษ

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อปานนะคะ รับสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถม-ม.ต้น และ เคมีม.ปลายค่ะ เน้นปูพื้นฐาน ทำความเข้าใจ ทบทวนเนื้อหาสอบเก็บคะแนนในโรงเรียนค่ะ

ประวัติการศึกษา

จบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

หัวข้อที่สอนออนไลน์

เคมี ม.ปลาย คณิตศาสตร์ ประถม-ม.ต้น วิทยาศาสตร์ ประถม-ม.ต้น ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มเรียนหรือพื้นฐานอ่อน