PKong Iretutor
คณิต,ฟิสิกส์,วิทย์,วิชาสอบเข้าเตรียมวิศวะ,วิชาทางวิศวกรรมเครื่องกล
0 ชม.
 
Chat (Free)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

มีประสบการณ์สอน 8 ปี ทำให้รู้วิธีการสื่อสารให้น้องๆ เข้าใจได้ง่าย ใจดีและใจเย็น รวมถึงมีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทนานาชาติชั้นนำ ทำให้สามารถแนะแนวชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมให้น้องๆ สำหรับการทำงานจริงได้

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษา ป.ตรี/โท วิศวกรรมเครื่องกล และ ป.เอก วิทยาศาสตร์นาโนเทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่สอน

คณิตศาสตร์ // ฟิสิกส์ // วิทยาศาสตร์ // วิชาสอบเข้าเตรียมวิศวะ//วิชาทางวิศวกรรมเครื่องกล

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger