ขวัญฤทัย ยี่สิ้น
วิทย์,ฟิสิกส์
0 ชม.
 
Chat (Free)

แนะนำตัว

สอนสนุก เข้าใจง่าย ละเอียด และเป็นกันเองกับผู้เรียน

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

หัวข้อที่สอน

วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) และฟิสิกส์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.4-6)

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger