Bunthicha Larlarb

Bunthicha Larlarbสอนพิเศษ/ติววิทย์,คณิต,ชีวะ

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

เป็นคนสนุกสนานเเต่เวลาสอนคือตั้งใจสอนมาก อยากให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น เป็นติวเตอร์อายีใกล้เคียงกับผู้เรียนเข้าใจผู้เรียนได้ดี

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษา คณะเทคนิคการเเพทย์ปี2. มช จบจากโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย. เกรดเฉลี่ย 3.95 ติดค่ายผลิตเเพทย์เพื่อชนบท(odod) ติดค่ายโอลิมปิกวิชาการ ชีวะ รอบเเรก เคยสอนในคุมอง

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนทั้งประถม/มัธยม ประถม สอนวิทย์/คณิต มัธยมต้น สอนคณิต มัธยมปลาย สอนชีวะ