Issares Buasuwan

Issares Buasuwanสอนพิเศษ/ติวภาษาไทย, คณิตศาสตร์, สังคมศึกษา

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีครับเด็กๆ ครูชื่อครูออยครับ ?เป็นครูสอนสังคมศึกษา ภาษาไทยและคณิตศาสตร์ ระดับชั้นป.4-ม.6 ติวสอบกลางภาค/ปลายภาค โอเน็ต ติวเพิ่มเกรด#มีเทคนิคการจำง่ายๆ #มีวิธีและแนวข้อสอบ รับรองได้ผล100% โดยประวัติการสอนกว่า 3 ปี มีลูกศิษย์มากมายประสบความสำเร็จครับบบ ??????

ประวัติการศึกษา

ศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนวิชาภาษาไทย ทั้งหลักภาษาและวรรณคดีสอนวิชาสังคมฯ ทุกสาระ ได้หมด ศาสนา หน้าที่พลเมืองฯ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ อาเซียนศึกษา และเหตุการณ์ปัจจุบัน ?? คณิตศาสตร์ สอนได้ทุกเรื่อง การทำโจทย์ หลักการจำ