พี่ตุ๊กติ๊ก

พี่ตุ๊กติ๊ก

คณิตศาสตร์250 บาท/ชม.0.00 ชม.

แนะนำตัว

สวัสดีคะ ชื่อพี่ตุ๊กติ๊กคะ รับสอนพิเศษมามากกว่า 5 ปี โดยเน้นที่วิชาคณิตศาสตร์ มีระดับประถม ถึง ม.3 มีน้องๆ จาก วัฒนาวิทยาลัย สาธิตปทุมวัน สาธิตประสานมิตร และสามารถสอน Inter ในวิชา Math ได้ รวมทั้งติวสอบ Math แข่งขันต่างๆ

ประวัติการศึกษา

จบ ป.ตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ป.โท จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวข้อที่สอน

คณิตศาสตร์ ทั้งหลังสูตรเมืองไทยและหลักสูตรนานาชาติ