กิตติพงค์
คณิต,ภาษาไทย
0 ชม.
 
Chat (Free)

แนะนำตัว

สอนตั้งแต่พื้นฐาน เพื่อให้ทำโจทย์แนวต่างๆ ได้ ฝึกนักเรียนผ่านการทำโจทย์

ประวัติการศึกษา

- เคยศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คะแนนแอดมิสชั่นสูงสุดของภาควิชา่) - ศศ.บ. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หัวข้อที่สอน

คณิตศาสตร์ o-net ป.6 ม.3 ม.6 คณิตสำหรับสอบนายร้อยกองบัญชาการกองทัพไทย ภาษาไทยสำหรับสอบราชการ

Receive Call

Call from
×

โทรติดต่อ

โทร 089 925 5875

×

Email ติดต่อ


Line: @gurugooroo

089-925-5875

Messenger