เมธินี วงมาเกษ

เมธินี วงมาเกษสอนพิเศษ/ติวภาษาญี่ปุ่น

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

みなさん、こんにちは ひよりです🐥 ひよりは明るくて、げんきなひとです🌼 しゅみはりょこうです。 しらないせかいをたびしています。 どうぞよろしくおねがいします。

ประวัติการศึกษา

•จบโรงเรียนสอนภาษาที่ประเทศญี่ปุ่น 🇯🇵 •จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น สาขาวิชาเศษฐศาตร์ ร่วมกิจกรรมที่มหาลัยเยอะมาก ไม่ว่าจะเป็น 🌸อาสาสมัครสอนภาษาไทยให้เด็กๆที่โรงเรียนประถม 🌸ร่วมพูดคุยภาษาญี่ปุ่นกับผู้สูงอายุ 🌸ไปโฮมสเตย์กับครอบครัวคนญี่ปุ่น 🌸เป็นStaff คอยแนะนำน้องๆที่มา Open Campus 🌸เป็นอาสาสมัครช่วย PR รถไฟในท้องถิ่น •มีประสบการณ์ทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลามากกว่า5 ปี

หัวข้อที่สอนออนไลน์

•ปรับพื้นฐานเบื้องต้น •สื่อสารในชีวิตประจำวัน •สื่อสารในที่ทำงาน และหัวข้อพี่ผู้เรียนต้องการศึกษา