ริสา 老师

ริสา 老师สอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

ประวัติการศึกษา

จบจากวิทยาลัยนานาชาติจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจม.กรุงเทพ เกียรตินิยมอันดับ1gpa3.75ค่ะ

หัวข้อที่สอนออนไลน์

-เปิดสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้ สอนตั้งแต่ 拼音Pinyin -Daily life บทสนทนา -ฝึกการฟัง พูด อ่าน เขียน -HSK1-3 , HSKK