ธนัญญา ลาภมา

ธนัญญา ลาภมาสอนพิเศษ/ติวไวโอลิน

300 บาท/ชม.2.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สามารถส่งสอบเกรดabrsmได้ตั้งแต่เกรด1-8 สอนเพลง ป๊อบ แจ๊ส คลาสสิคได้ สอนทฤษฎีดนตรีได้ สอนได้ตั้งแต่ เด็กเล็ก-ผู้ใหญ่ สอนผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางดนตรีได้ มีประสบการณ์สอนนักเรียนมากกว่า10คน++ -มีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีดนตรีในระดับ กลาง-มาก -มีความรู้ความเข้าใจในภาคปฏิบัติเครื่องมือดนตรี ไวโอลิน ระดับ กลาง-มาก สามารถส่งสอบabrsmภาคปฏิบัติเครื่องมือดนตรีไวโอลินได้ตั้งแต่เกรด1-8

ประวัติการศึกษา

-สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักเรียนดุริยางค์ทหารบก -ผ่านการทดสอบเพื่อจัดระดับความสามารถทางดนตรี ภาคปฏิบัติ และภาคทฤษฎี ระดับ2 ประเภทเครื่องดนตรี ไวโอลิน กรมดุริยางค์ทหารบก -สอบเกรด5 ภาคปฏิบัติ ของ abrsm ได้เกียรตินิยมอันดับ2 -สอบเกรด3 ภาคทฤษฎี ของ abrsm ได้เกียรตินิยมอันดับ2

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ไวโอลิน