jutharat auepanjasila

jutharat auepanjasilaสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

230 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อเล่น:โอ๋ นิสัย:สอนสนุก ร่าเริง ใจเย็น เข้ากับเด็กได้ดี บุคลิก:สดใส มีประสบการณ์การสอนมากกว่า7ปี รับสอน:ภาษาจีนเเละภาษาไทย สามารถสอนคนจีนพูดไทยหรือคนไทยพูดจีน สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและภาษาจีน มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาจีนที่โรงเรียนจิ้นเตอะสอนระดับอนุบาล-ประถม ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี คณะการศึกษานานาชาติ เป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาไทยที่โรงเรียนกว่างซีหัวเฉียว

ประวัติการศึกษา

มัธยมปลาย :ศิลป์-จีน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาภาษาจีน เอกบริหารระหว่างประเทศ ได้รับทุนการศึกษากึ่งหนึ่งตลอดระยะเวลา4ปี ปริญญาโท มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี คณะอักษรศาสตร์ สาขาการสอนระหว่างประเทศ ได้รับทุนรัฐบาลจีนตลอดระยะเวลาสามปี

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนภาษาจีนพื้นฐานระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย รับติวสอบhskระดับ1-4 สอนภาษาไทย ให้ชาวต่างชาติ给中国人上泰语课 มีเอกสารประกอบการเรียน ข้อควรปฎิบัติ 1.หากผู้เรียนไม่สามารถเรียนตามเวลาที่ตกลงได้สามารถแจ้งครูผู้สอนล่วงหน้า1วัน 2.เข้าเรียนตรงตามเวลาถ้าเข้าเรียนช้าจะไม่ทบเวลาให้เพิ่ม 3.ถ้าป่วยกระทันหันไม่สามารถเข้าเรียนได้ สามารถเเจ้งครูผู้สอนยกเลิกวันเรียนได้