สิทธิณี เกตุจินดา

สิทธิณี เกตุจินดาสอนพิเศษ/ติวภาษาไทย,สังคม

250 บาท/ชม.60.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีค่า ชื่อสิทธิณี เกตุจินดา เรียกว่าแคทก็ได้นะคะ🐱 ชอบสอนแบบจอยๆ ฟีลเพื่อนสนิทคุยกัน พี่สาวน้องสาวอะไรประมาณนี้ สไตล์การสอนจะมีสไลด์ หรือชีตให้ แล้วอธิบายเพิ่มเติมแบบละเอียดในแนวทางที่เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถรีเควสการสอนเพิ่มเติมได้ค่ะว่าอยากให้เน้นตรงไหน ละเอียดมากมั้ย รับสอนออนไลน์และเป็นหลักค่ะ นอกจากนี้ยังเป็นเพื่อนคุยแก้เหงาได้ด้วยนะ😂

ประวัติการศึกษา

- จบแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เกรดเฉลี่ยรวม 3.7 - นิสิต รัฐศาสตร์ เอกการเมืองและการปกครอง ปี 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เกรดเฉลี่ยรวม 3.7 - นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกรดเฉลี่ยรวม 3.5 - เคยเข้าร่วมโปรแกรมนักศึกษาฝึกงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ได้คะแนนลำดับ 1 ของกรมพิธีการทูต

หัวข้อที่สอนออนไลน์

- A-level ภาษาไทย สังคม - เพิ่มเกรด คะแนนสอบ ติวสอบ ปูพื้นฐานภาษาไทยและสังคม - ความรู้เฉพาะทางรัฐศาสตร์ - ความรู้เฉพาะทางนิติศาสตร์