Phoochong Phaisanphisut

Phoochong Phaisanphisutสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

250 บาท/ชม.2.00 ชม.
(1)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

เมื่อเราพูดถึงภาษาจีนหลายคนอาจจะคิดว่ามันยาก แต่การเรียนภาษาจีนกับพี่ จะทำให้น้องๆติดใจและเปิดใจกับภาษาจีนได้ พี่จะใช้รูปแบบเน้นสนุกได้สาระ จะได้รับเทคนิกการออกเสียงที่ถูกต้อง เน้นพื้นฐานให้แข็งแรง แรกเปลี่ยนความคิดเห็นในส่วนของเนื้อหาและเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ ภาษาจีน ประเทศจีน รวมถึงวัฒนธรรม ประเพณีของชาวจีนด้วย

ประวัติการศึกษา

2014 จบการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 2016 จบการศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2019 ผ่านการอบรม หลักสูตรการสอนภาษาจีนโดยครูคนไทยสอนภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศ (泰国老师教学汉语培训) จาก 北京语言大学 Beijing Language and Culture University

หัวข้อที่สอนออนไลน์

- 拼音 การออกเสียงภาษาจีน - 笔顺笔画 หลักการเขียนตัวอักษรจีน - HSK 1-3

ความคิดเห็นที่เรียนออนไลน์

J.jin Flower
J.jin Flower13/10/2023
คุณครูสอนดีมากเลยคะ สนุก ไม่เครียด แนะนำเลยคะ