panu madsaman

panu madsamanสอนพิเศษ/ติวภาษาญี่ปุ่น,คณิต

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สไตล์ในการสอนเป็นกันเอง มุ่งมั่นตั้งใจสอน มีเป้าหมาย ใช้สื่อและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอนในการเรียนภาษาที่ 3 ความชอบส่วนตัว ชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่น ดูหนัง ดูอนิเมะ ฟังเพลง งานอดิเรก ชอบอ่านหนังสือภาษาญี่ปุ่น มังงะ เรียนภาษาต่างประเทศ ความสนใจทางด้าน ภาษา เทคโนโลยี การศึกษา การตลาด

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขา ครุศาสตร์วิศวกรรม แขนง วิศวกรรมโทรคมนาคม เกียรตินิยมอันดับ 1 มีใบสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT N4 มีใบประกอบวิชาชีพครู มีใบรับรองสายดำ ดั้ง 1 กีฬาเทควันโด มีประสบการณ์สอน ทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สอนภาษาญี่ปุ่น -สอนเบื้องต้นภาษาญี่ปุ่น การอ่าน ฮิรางานะ คาตาคานะ คันจิ เบื้องต้นได้ -สามารถสอนเนื้อหาใน Minna no Nihongo, Akiko to tomodachi และ Irodori ได้ -มีรูปแบบการให้การบ้านในโปรแกรมสอนภาษา สอนคณิตศาสตร์ ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย (เนื้อหาสามารถทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้) สอนอิเล็กทรอนิกส์ วงจรไฟฟ้า เบื้องต้น (เนื้อหาสามารถทักคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้)