Natthicha  Sutchai

Natthicha Sutchaiสอนพิเศษ/ติวคณิต,วิทย์,ฟิสิกส์

249 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

วิชาที่สอน: คณิตศาสตร์(ประถม-เริ่มสอนได้ตั้งแต่นับเลข บวก ลบ คูณ หาร พื้นฐานสำหรับน้องที่ไม่ถนัด) วิทยาศาสตร์(ประถม-ม.ต้น) ฟิสิกส์(ม.ต้น-ม.ปลาย) สไตล์การสอน: เป็นการสอนแบบออนไลน์ สอนแบบพี่สอนน้อง ค่อยๆอธิบายจนกว่าจะเข้าใจ เริ่มสอนใหม่ได้ตั้งแต่พื้นฐาน เพราะพี่เชื่อว่าถ้าพื้นฐานเราดี เราจะสามารถเอาไปใช้ต่อยอดได้เสมอ

ประวัติการศึกษา

ปริญาตรี: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประสบการ์ณเป็นติวเตอร์: มากกว่า1ปี

หัวข้อที่สอนออนไลน์

คณิต (ประถม) วิทยาศาสตร์ (ประถม-ม.ต้น) ฟิสิกส์ (ม.ต้น-ม.ปลาย) *ยกเว้นเรื่องฟิสิกส์นิวเคลียร์ , ฟิสิกส์อะตอม