Niva Odyssa Magbanua

Niva Odyssa Magbanuaสอนพิเศษ/ติวEnglish

350 บาท/ชม.3.00 ชม.
(1)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

I am a Filipino and currently working as a full-time English teacher here in Thailand. I am teaching prathom 1, 2 and 3 and handling English, Health and Social Studies subjects. I am looking for a part-time job specifically an English tutor online. I have more than a year of experience teaching English to foreign students online. I am free during the weekends and at night during the weekdays.

ประวัติการศึกษา

I have a Bachelor's Degree in Education majoring in English. I have the following certificates: √ TEFL (Teaching English as a Foreign Language) √ EPT (English Proficiency Test) C1 proficient √ TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages )

หัวข้อที่สอนออนไลน์

English

ความคิดเห็นที่เรียนออนไลน์

panutchaya pk
panutchaya pk07/05/2024
สอนเข้าใจ ค่อยเป็นค่อยไปดีค่ะ เหมาะกับคนที่พอฟังภาษาอังกฤษออก/มีพื้นฐานในระดับนึงค่ะ