Nuttawut Tungkaew

Nuttawut Tungkaewสอนพิเศษ/ติวสังคม,คณิต

150 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ครูน๊อต อายุ 25ปี

ประวัติการศึกษา

ป.ตรี ครุศาสตร์สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบัน กำลังศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารการศึกษาราคำแหง

หัวข้อที่สอนออนไลน์

สามารถสอนสังคม ประวัติศาสตร์ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และคณิตศาสตร์ประถมศึกษาได้