พีระณัฐ พุทธวงศ์

พีระณัฐ พุทธวงศ์สอนพิเศษ/ติวเคมี

300 บาท/ชม.94.00 ชม.
(2)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

การศึกษา : คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปัจจุบัน : ติวเตอร์โรงเรียนกวดวิชาจังหวัดพะเยา ประสบการณ์สอนเคมีมากกว่า 7 ปี สอนเนื้อหาสาระสำคัญของบทเรียนต่างๆ มีโจทย์ไล่จากง่ายไปหาระดับสอบเข้ามหาวิทยาลัย อธิบายเทคนิคพิชิตการทำข้อสอบ รวมถึงการนำไปใช้

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หัวข้อที่สอนออนไลน์

เคมีม.ปลาย เตรียมสอบ A-level เคมี ตะลุยโจทย์ 9 วิชาสามัญ