ธิติรัตน์ แก้วไทรเทียม

ธิติรัตน์ แก้วไทรเทียมสอนพิเศษ/ติวคณิต,ฟิสิกส์,วิทย์,ภาษาอังกฤษ

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สอนสบายๆ ไม่เครียดค่า เน้นทำโจทย์ค่ะ และวิธีการคิดค่า

ประวัติการศึกษา

วิศวกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย GPAล่าสุด 3.88

หัวข้อที่สอนออนไลน์

- math ม.ต้น/ม.ปลาย - physic ม.ต้น/ม.ปลาย - วิทยศาตร์พื้นฐาน - ภาษาอังกฤษ ม.ต้น/ปลาย