T’Franc Napasorn

T’Franc Napasornสอนพิเศษ/ติวภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,คณิต

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีค่า ครูชื่อฟรังก์ นะคะ อายุ 24 ปี ตอนนี้เป็นติวเตอร์ สอนพิเศษนักเรียนอยู่ จ.ชลบุรีค่า เคยสอนพิเศษตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ( สวนกุหลาบ, เทพศิรินทร์, ศึกษานารี, สตรีวิทยา) อยู่ที่ Gate study center ค่า ครูฟรังก์เป็นคนใจดี เป็นกันเองกับนักเรียนนะคะ ไม่ดุแน่นอน 🤗 งานอดิเรกจะรักการร้องเพลงค่า (ชอบสอนนักเรียนบางระดับชั้นเป็นเสียงเพลง) ไว้เจอกันนะคะเด็กๆ เผื่ออยากร้องเพลงกับครูฟรังก์ 😊👋🏻

ประวัติการศึกษา

🎓จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 2) ปี 2564 📍ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนคณะศึกษาศาสตร์ ม.ศิลปากร ไปเรียนแลกเปลี่ยนประเทศ Malaysia ในโครงการ INTENSIVE ENGLISH SHORT COURSE 2019 ที่ UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 🏫มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนชลราษฎรอำรุง (ชลชาย) 📍ได้รับเกียรติบัตรคนดีศรีส้มฟ้า 🏫มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชลกันยานุกูล (ชลหญิง) 📍ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งกลอนสด เนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ” 📍ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรียงความ “วันแม่แห่งชาติ” 📍ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน cross word 📍ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันร้องเพลงสตริงไทย

หัวข้อที่สอนออนไลน์

รับสอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ เด็กชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1-6 ค่า 📍ตะลุยโจทย์วิชาภาษาไทย สอบเข้า ม.1 โรงเรียนดัง ( สวนกุหลาบ, เทพศิรินทร์, ศึกษานารี, สตรีวิทยา ) 📍เทคนิคการทำคณิตศาสตร์พื้นฐาน และเทคนิคคณิตเพิ่มเติม ม.4