P’ตูน

P’ตูน สอนพิเศษ/ติวคณิต,ฟิสิกส์

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

- มีประสบการณ์สอนวิชาคำนวณ คณิต ฟิสิกส์ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยม มีสไตล์การสอนที่ค่อยๆปรับพื้นฐานความเข้าใจในวิชาที่เรียน ปรับทัศนคติในการมองวิชาคำนวณให้เข้าใจง่ายและสามารถต่อยอดทำโจทย์ยากๆได้อย่างมั่นใจ

ประวัติการศึกษา

- จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จากมหาวิทยาลัยศรีนคนรินทรวิโรฒ ปัจจุบันทำงานวิศวกรด้านการออกแบบเครื่องกล เช่น เครื่องจักร หรือ งานออโตเมชั่น เป็นต้น

หัวข้อที่สอนออนไลน์

- รับสอนคณิตศาสตร์เพื่อปูพื้นฐาน ป.1-6, ม.1-6 - รับสอนวิชาฟิสิกส์เพื่อปูพื้นฐาน ม.1-6 - ติวเข้มเพื่อเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ม.6