Jirana Pimsin

Jirana Pimsinสอนพิเศษ/ติวดนตรี

400 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะ ครูฟีล์มสอนร้องเพลงค่า รับสอนร้องเพลง (online) จบเอกขับร้องคลาสสิคโดยตรง ปัจจุบันเรียนจบ และทำงานเกี่ยวกับดนตรีอยู่ค่ะ • ปูพื้นฐานสำหรับคนไม่มี / แก้ไขปัญหาเสียง • เรียนเพื่อร้องเพลงออกงานสังคม • แก้เสียงเพี้ยน / แก้ร้องเสียงสูงไม่ได้ • ฝึกออกเสียงให้มีอารมณ์ความรู้สึก • ฝึกจังหวะให้ตรง การฟัง • หา Style การร้องเป็นของตัวเอง มีประสบการณ์สอนทั้งตามสถาบันดนตรี และแบบออนไลน์ ตั้งแต่ปี 2018-ปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 6 ปี

ประวัติการศึกษา

• ระดับมัธยม • โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ สายศิลป์ อังกฤษ-ญี่ปุ่น สามารถสอนภาษาอังกฤษได้เล็กน้อยค่ะ GPA 2.90 _______________________________________________ • ระดับปริญญาตรี • คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกดุริยางคศาสตร์สากล เครื่องมือเอก ขับร้องคลาสสิค (VOICE CLASSIC) GPA 3.48 จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หัวข้อที่สอนออนไลน์

• ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น กุญแจเสียง,ตัวโน๊ต,คอร์ด,คีย์,และปรับเรื่องของปัญหาเสียงที่ยังไม่ถูกแก้ ให้ถูกต้องมากขึ้น • การนับจังหวะ เรียนเรื่องจังหวะของดนตรี • ดนตรีสำหรับเด็ก ไม่ลงเนื้อหาลึกค่ะ เน้นเรื่องความสนุกเป็นหลัก ไม่มีการกดดัน สนุกไปพร้อมกับการความรู้เล็กๆน้อยๆ • การเรียนร้องเพลงเพื่อออกงาน สิ่งที่ควรรู้ และควรมีติดตัว • มายเซ็ท และ อารมณ์ในการร้องเพลง • การเรียนเพื่อหาความเป็นตัวเองให้เจอ หรือค้นหาแนวตัวเอง • หรืออื่นๆตามรีเควสของนักเรียน ครูสามารถปรับให้ตามความต้องการได้ค่ะ แค่มาพูดคุยกันก่อน🤍