ฉัตรวดี เมืองทอง

ฉัตรวดี เมืองทองสอนพิเศษ/ติวคณิต,วิทย์

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ด้วยประสบการณ์การสอนมาเกือบ 15 ปีและประสบการณ์การสอนสถาบันกวนวิชาอีก 10 ปี สไตล์การสอนเน้นการเข้าใจง่ายๆสอนเป็นกันเอง พูดคุยโต้ตอบแลกเปลี่ยนแนวคิดได้ เน้นลงมือทำเพื่อเป็นการฝึกฝนในด้านคณิตศาสตร์เพื่อนำไปใช้และต่อยอด ผลักดันเด็กๆเพื่อดึงศักยภาพออกมา

ประวัติการศึกษา

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ เอกสถิติค่ะ

หัวข้อที่สอนออนไลน์

จากประสบการณ์การสอน 15 ปี สามารถสอนได้ทั้งคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เคยติวสอบเข้าระดับต่างๆ ทั้งสอบเข้าม.1 ,สอบเข้าม.4 และสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย โดยคณิตศาสตร์สอนได้ตั้งแต่ระดับชั้นป.5-ม.6 ระดับประถมเน้นสอบเข้า ระดับม.ต้นเน้นพื้นฐานและเกรดให้ดีขึ้น ระดับม.ปลายเตรียมพร้อมสำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนวิทยาศาสตร์ สอนระดับ ป.5 ถึง ม.3 ค่ะ