Sapan Ngamsakprasert

Sapan Ngamsakprasertสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

350 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

อู๋เหล่าซรือ / ครูป่าน 👩‍🏫 ประสบการณ์สอน 4 ปี ปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาจีนในโรงเรียน สอนเนื้อหาในหนังสือนักเรียน หรือใช้หนังสือที่ประเทศจีน สอนสบายๆ สอบถามได้ตลอด😊

ประวัติการศึกษา

🇨🇳2014-2016ปริญญาตรีมหาลัยหนานไค南开大学 เมืองเทียนจิน สาขา ภาษาจีน 汉语言专业 🇨🇳2017-2021ปริญญาโทมหาลัยหัวเฉียว华侨大学 เมืองเซียะเหมืน สาขา การสอนภาษาจีน 汉语国际教育硕士Master of Teaching Chinese to Speakers of other Languages 🚩 ปัจจุบัน สอนภาษาจีนในโรงเรียนรัฐบาล (สอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา)

หัวข้อที่สอนออนไลน์

(นักเรียนสามารถบอกก่อนได้เลยค่ะ ว่าต้องการเน้นเรื่องใด) 🚩สอนภาษาจีนตั้งแต่พื้นฐาน ~ ปูพื้นฐานพินอิน การออกเสียง มีแบบฝึกหัดออนไลน์ที่หลากหลาย เน้นทั้งการอ่าน การออกเสียง และการเขียน 🌈 ให้คำแนะนำในการเรียนต่อประเทศจีน >> สำหรับนักเรียนที่เรียนสอน สามารถให้คำแนะนำ/แนวทางในการเขียนแผนการสอนแบบจีนและไทย ____________________________________________ 🌟จบปริญญาตรีและโท เกี่ยวกับการสอนภาษาจีน มีประสบการณ์สอนตัวต่อตัว และกลุ่ม 👩‍🏫 ปัจจุบันสอนในโรงเรียนรัฐบาล 🌟มีหนังสือแนะนำทั้งของไทยและจีน ออกแบบการสอนตามความต้องการของนักเรียน