กรวิวัฒน์ ทีปวัฒนเศรษฐ์

กรวิวัฒน์ ทีปวัฒนเศรษฐ์สอนพิเศษ/ติวภาษาญี่ปุ่น

250 บาท/ชม.2.00 ชม.
(1)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีครับ ผมชื่อป่านครับ สอบผ่านระดับ N2 เคยมีประวัติการทำงานที่บริษัทญี่ปุ่น ทั้งที่ไทยและญี่ปุ่นครับ สอนสนุกและได้ผลการเรียนที่ดีขึ้นแน่นอนครับ เพื่อนๆพี่ๆท่านได้อยากติวเข้มเพื่อสอบ JLPT หรืออยากสอบเพื่อให้ได้คะแนนมากขึ้น ลองเรียนกับผมได้ครับ

ประวัติการศึกษา

-มนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -Interculture Japanese at Japan

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ภาษาญี่ปุ่น (ครบทุกกระบวนการสอบหรือแม้แต่การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น) -การพูด -การเขียน -การอ่าน -การฟัง