อภิเดช ยอดขันธ์

อภิเดช ยอดขันธ์สอนพิเศษ/ติวสังคมศึกษา,ภาษาอังกฤษ

250 บาท/ชม.1.00 ชม.
(1)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีครับ ผมครูไปร์ท สอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เน้นไปทางวิชาหน้าที่พลเมือง, กฎหมายทั่วไป,ศาสนาสากลครับ รับติวสอบเข้าม.ต้น สอบเข้าคณะรัฐศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ครับ อ่อ รับสอนภาษาอังกฤษด้วยนะ ใครสนใจ อยากทบทวนความรู้ ครูสอนในห้องแล้วชอบลืม ก็มาเรียนกับผมได้นะครับ ผลงานส่วนตัว : สอบผ่านข้อเขียนนักเรียนนายสิบตำรวจสายปราบปรามตอนปี2561 อันดับที่4 ของสายนสต.2 สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สอบผ่านข้อเขียนทหารอาสาชั้นสัญญาบัตร กองทัพบก สอบผ่านการคัดเลือกขึ้นลำดับบัญชีบรรจุข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ สอบผ่านการคัดเลือกขึ้นลำดับบัญชีบรรจุพนักงานราชการ ของพนักงานคุมประพฤติ กรมคุมประพฤติ และพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สอบผ่านข้อเขียนนายสิบตำรวจสายอำนวยการ จากผู้สมัครสอบหนึ่งแสนกว่าทั่วประเทศ ในลำดับที่805

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาตอนต้น บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ แผนการเรียน English Program มัธยมศึกษาตอนปลาย บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ แผนการเรียนศิลป์คำนวน Intensive English Program รัฐศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับ2)มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวข้อที่สอนออนไลน์

วิชาสังคมศึกษาป.1-ม.6 วิชาภาษาอังกฤษป.1-ม.3

ความคิดเห็นที่เรียนออนไลน์

จตุรภัทร ทรงประเสริฐ
จตุรภัทร ทรงประเสริฐ24/12/2022
คุณครูสอนเข้าใจดีคะพูดละเอียดยิบเลย ใจเย็นมากเรียนเข้าใจขึ้นเยอะเลย