ณัฐพล เกิดผล

ณัฐพล เกิดผลสอนพิเศษ/ติวสังคมศึกษา,วิทย์,การเงินธุรกิจ,ภาษีอากร,กฎหมายธุรกิจ

300 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ผมติวเตอร์ตราดทองนะครับ 1.ประสบการณ์การสอน ผมเคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ให้เด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ทางออนไลน์ครับ นอกมีประสบการณ์ในการสอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมปลาย รวมถึงมีประสบการณ์สอนพิเศษวิชาสังคมศึกษา และกฎหมายเบื้องต้นสำหรับระดับมหาวิทยาลัยครับ 2. ผมเป็นคนใจเย็น สุภาพ ให้ผู้เรียนสามารถสอบถามได้ตลอดเวลาครับเรียนที่รักหัวข้อจนกว่าจะเข้าใจครับ พร้อมเน้นพาทำโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันในสนามสอบเป็นหลักครับ มีความยืดหยุ่นต่อผู้เรียนในด้านเวลาครับ 3. งานอดิเรกของผท คือ ฝึกทักษะด้านคอมพิวเตอร์ด้านการออกแบบมัลติมีเดีย ดูละครที่ค่อนข้างตลกครับ วิ่งออกกำลังกายในเวลาที่ว่างและไม่มีผลกระทบต่องานอื่นๆครับ

ประวัติการศึกษา

ผมจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ 2551 คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ผลการเรียน 3.28 ครับ

หัวข้อที่สอนออนไลน์

1. วิชาสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาที่4-6 มัธยมศึกษาที่1-6 และระดับ อุดมศึกษา -พาทบทวนเนื้อหา -พาทำแบบฝึกหัดท้ายบท -พาทำการบ้าน -พระพุทธธรรมโจทย์ที่เน้นสอบท้ายบท มึงสอบกลางภาคปลายภาคครับ 2. วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ระดับประถมศึกษา 4-6 ทีและ ระดับมัธยมศึกษา 1-6 -พาทบทวนเนื้อหา -พาทำแบบฝึกหัดท้ายบท -พาทำการบ้าน -พระพุทธธรรมโจทย์ที่เน้นสอบท้ายบท มึงสอบกลางภาคปลายภาคครับ -หาทำแบบฝึกหัดเน้นโจทย์ที่ใช้ในสนามสอบแข่งขันเป็นหลักครับ 3. วิชาการเงินธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา -พาทบทวนเนื้อหา -พาทำแบบฝึกหัดท้ายบท -ถ้าทำโจทย์ที่เน้นสอบเก็บคะแนนครับ 4. วิชาภาษีอากร ระดับอุดมศึกษา -พาทบทวนเนื้อหา -พาทำแบบฝึกหัดท้ายบท -ถ้าทำโจทย์ที่เน้นสอบเก็บคะแนนครับ 5. วิชากฎหมายธุรกิจ ระดับอุดมศึกษา -พาทบทวนเนื้อหา -พาทำแบบฝึกหัดท้ายบท -ถ้าทำโจทย์ที่เน้นสอบเก็บคะแนนครับ