ชวิน ภัควิภาส

ชวิน ภัควิภาสสอนพิเศษ/ติวคณิตศาสตร์

250 บาท/ชม.18.50 ชม.
(2)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

- เคยสอนพิเศษคณิต-ฟิสิกส์ ม.ปลาย 2 ปี - ลักษณะการสอน ใจดี ค่อย ๆ สอน เน้นเฉพาะจุดที่คิดว่าใช้ได้จริงจากประสบการณ์ที่เคยเจอ

ประวัติการศึกษา

จบจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 65

หัวข้อที่สอนออนไลน์

วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย - เซต ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง Exponential and logarithm เรขาคณิตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชันตรีโกณมิติ จำนวนเชิงซ้อน ลำดับและอนุกรม แคลคูลัสเบื้องต้น สถิติศาสตร์ PAT 9-วิชาสามัญ