นิชาภัทร ศรีธรรมรัชต์

นิชาภัทร ศรีธรรมรัชต์สอนพิเศษ/ติวคณิต,วิทย์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคม

190 บาท/ชม.3.44 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

- อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด - มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้ - ใจดี สุภาพ เป็นกันเอง - ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบ

ประวัติการศึกษา

- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกรดเฉลี่ย 3.97 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เเกรดเฉลี่ย 3.94 - ปัจจุบัน ศึกษาอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลับศิลปากร (เข้าเรียนด้วยระบบT-CAS รอบที่ 2 + ไม่เคยเรียนพิเศษ)

หัวข้อที่สอนออนไลน์

- คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3) - ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/สังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา(ม.1-ม.6)