Liu เหล่าซือ

Liu เหล่าซือสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

450 บาท/ชม.1.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สไตล์การสอนเน้นการคุยแบบกันเอง สนุกสนานในการเรียน ไม่เครียด ไม่ได้สอนให้เน้นแต่เนื้อหาในหนังสือ จะเน้นการใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน และมีประสบการณ์การสอนนักเรียนมามากกว่า5 ปี ระดับภาษาจีน HSK6

ประวัติการศึกษา

-จบปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง สาขาบริหารธุรกิจ(นักเรียนทุนป.โท) -จบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1 ของเซี่ยงไฮ้และเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศจีน (ข้อมูลปี2022) -มีประสบการณ์ฝึกงานในบริษัทจีนที่เซี่ยงไฮ้ -มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทจีนและทำงานกับผู้บริหารจีนโดยตรงมา 5 ปี -มีประสบการณ์เป็นล่ามเซี่ยงไฮ้(ประเทศจีน) -มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนทั้งระดับอนุบาลและผู้ใหญ่วัยทำงาน 4-5ปี การเรียนการสอนแต่ละคนจะต่างกันไป ก่อนเตรียมเนื้อหาเพื่อสอน ทางเหล่าซือจะสอบถามเป้าหมายของผู้เรียนก่อน -มีประสบการณ์สอนภาษาไทย ให้คนจีนที่เซี่ยงไฮ้ 4 ปี -มีประสบการณ์เป็นล่ามให้ผู้บริหารจีน -เป็นนักแปล เช่นเอกสารโรงงาน/เอกสารสัญญา(ฟรีแลนด์)

หัวข้อที่สอนออนไลน์

-รับสอนปูพื้นฐานเริ่มต้นฟัง/พูด/อ่าน/เขียน ได้ตั้งตั้งแต่ระดับ3 ขวบขึ้นไปจนถึงวัยทำงาน -สนทนาในชีวิตประจำวัน -สนทนาเพื่อธุรกิจหรือใช้ในการทำงาน -สอนการบ้าน -ติวสอบHSK และสามารถให้คำแนะนำในการทำงานกับบริษัทจีนได้ ❌❌กฎของการเรียน❌❌ --แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1 วันก่อนเรียน --เรียนตรงเวลา --หากเลื่อนหรือมีการยกเลิก แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย1 วัน --หากไม่มีการแจ้งล่วงหน้า1วัน ขออนุญาตหัก50%ของวันนั้นๆ