Wichian Duangden

Wichian Duangdenสอนพิเศษ/ติววิทย์,คณิต

200 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีครับ พี่ชื่อตั้ม นะครับ สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ในระดับชั้นปฐมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และปัจจุบันสอนพิเศษทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม (ที่มาจากโรงเรียนเดียวกัน) เน้นการทบทวนความรู้ ตรวจการบ้าน เรียนล่วงหน้า ในเนื้อหาที่โรงเรียนของน้อง ๆ สอน หรือเรียนเพื่อเพิ่มเกรด และเรียนเพื่อสอบเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ถ้าน้อง ๆ คนไหนสนใจ สามารถทักมาคุยกันก่อนได้นะครับ 🥰🥰 ขอบคุณน้อง ๆ ที่ให้ความไว้วางใจครับ 🙏🙏

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบันเรียนอยู่ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย คณะครุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ ผลการเรียน 4 ปี ระดับเกียรตินิยม

หัวข้อที่สอนออนไลน์

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์