พิมพ์นิภา ลพเมือง

พิมพ์นิภา ลพเมืองสอนพิเศษ/ติวภาษาเยอรมัน

450 บาท/ชม.83.41 ชม.
(2)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ประสบการณ์: - 2013 นักเรียนฝึกงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็ก ณ Evangelischen Kindergarten Lisztstraße in Lüdenschied - 2015 ติวภาษาเยอรมันระดับพื้นฐานให้กับนักศึกษาปี 1 ในสาขาภาษาเยอรมัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 2018 มัคคุเทศก์ให้กับชาวเยอรมัน ในจังหวัดเชียงใหม่ ขณะศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปี 4 - 2018 ล่ามภาษาเยอรมัน-ไทย ให้กับบริษัท 20Scoops จังหวัดเชียงใหม่ - 2016 ถึงปัจจุบัน ติวเตอร์ภาษาเยอรมันระดับพื้นฐาน-B2 สำหรับเด็กอายุ 5+ จนถึงผู้ใหญ่ - 2018 ถึงปัจจุบัน ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์และผู้ติดต่อประสานงานระหว่างทีมงานไทยและเยอรมัน, และครูสอนภาษาเยอรมันสำหรับพนักงาน ณ บริษัท 20Scoops CNX - 2021 ถึงปัจจุบัน ฟรีแลนซ์แปลเอกสารภาษาเยอรมัน/ อังกฤษ- ภาษาไทยใน Upwork - 2021 ถึงปัจจุบัน ติวเตอร์สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติออนไลน์ (https://preply.com/en/tutor/1472143)

ประวัติการศึกษา

- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเยอรมัน วิชาโทภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1 - 2012 นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ YFU รุ่น 15 เมือง Lüdenscheid รัฐ Nordrhein-Westfalen ประเทศเยอรมนี (1 ปี) - 2017 รับทุนการศึกษาจาก German Academic Exchange Service (DAAD) เพื่อไปเรียนภาษาและวัฒนธรรม ในโครงการ germanistischen Sommeruniversität Südostasien 2017 ณ มหาวิทยาลัย Philippines Diliman เมือง Manila

หัวข้อที่สอนออนไลน์

- สอนภาษาเยอรมันระดับ A1, A2, B1 และ B2 สำหรับบุคคลทั่วไป เด็ก นักเรียน นักศึกษา ต้องการไปทำงาน หรือไปใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนี - ครบทุกทักษะ ทั้งฟัง พูด อ่าน และเขียน - ติวสอบและติวเพื่อเพิ่มเกรด และออกแบบหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นฐานและทักษะของแต่ละคน - สนใจทดลองเรียนฟรี 1 ชั่วโมง 📌 - รับสอนออนไลน์ 💻 - รับแปลเอกสารภาษาเยอรมัน-ไทย - หนังสือเรียนที่ใช้ในการสอนคือ Menschen A1, Menschen A2, Menschen B1 และ Sicher B2 รวมถึงใช้สื่อการเรียนการสอนอื่น ๆ เพิ่มเติม - สำหรับคอร์สเรียน B1-B2 (ภาษาเยอรมันระดับกลาง) กรุณาสอบถามเพิ่มเติม

ความคิดเห็นที่เรียนออนไลน์

Arisa Asawavisitchai
Arisa Asawavisitchai24/05/2022
Sie ist echt nett und sympathisch. ❤️🤍