นายอณุร์ศักดิ์ สุขส่ง

นายอณุร์ศักดิ์ สุขส่งสอนพิเศษ/ติวภาษาจีน

250 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ชอบสอนคำศัพท์และก็บทความต่างๆๆ เวลาว่างก็ชอบอ่านหนังสือ ชอบเด็กที่ตั้งใจเรียน เป็นคนชอบสอน เป็นคนเป็นกันเอง ชอบสอนเด็กๆที่ตั้งใจเรียน

ประวัติการศึกษา

ตอนนี้ยังไม่จบการศึกษา กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยปีที่ 4 ประสบการณ์สอนพิเศษออนไลน์ มากกว่า 1ปี

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ภาษาจีนพื้นฐาน ไวยกรณ์พื้นฐาน HSK 1-3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศจีน ประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน