ประภาพรรณ เขียนบุตร

ประภาพรรณ เขียนบุตรสอนพิเศษ/ติวภาษาอังกฤษ,คณิต,ประวัติศาสตร์,สังคมศึกษา

180 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

สวัสดีค่ะพี่ชื่อ ภาสไตส์การสองของพี่คือเน้นกิจกรรมมากกว่า เช่นภาษาอังกฤษพี่จะเน้นสนทนามากกว่าแกรมม่า ถ้าเป็นวิชาวิทยาศาสตร์พี่จะสอนแบบเน้นความใจ สอนให้สามารถวิเคราะห์ และสังเกตค่ะ วิธีการสอนของพี่นอกจากสอนตามหลักสูตรแล้ว พี่จะสอนแบบเน้นถามว่าทำไม และหนูคิดว่ายังไง เพื่อให้หนูแสดงความคิดเห็นและกล้าที่จะแสดงออก

ประวัติการศึกษา

ปัจจุบันพี่เรียนอยู่ คณะมนุษยศาสตร์ปี3 เอกภาษาอังกฤษ และ รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง ปริญญา2ใบ

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ภาษาอังกฤษ สอนสนทนา ระดับประถมศึกษา วิทยาลัย ระดับประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ประวัติศาสตร์และสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา (การสอนจะเป็นสอนแบบเล่าเรื่อง และถามคำถามโต้ตอบกัน)