รเมศ แก้วบัณฑิตย์

รเมศ แก้วบัณฑิตย์สอนพิเศษ/ติวเคมี

150 บาท/ชม.0.00 ชม.

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

ปัจจุบันเป็นนักศึกษาเคมี ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเคยมีประสบการณ์สอนในห้องกับนักศึกษาภาควิชาสถิติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 ภาควิชา เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวข้อที่สอนออนไลน์

-รับสอนเคมีมัธยมปลายตั้งแต่ปูพื้นฐานไปจนถึงข้อสอบ9วิชาสามัญ -รับสอนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น -ก่อนเรียนเนื้อหาหลักจะมีการปูพื้นฐานให้ก่อนเพื่อหาจุดอ่อนและนำมาแก้ไข