บรรณสิน เปี่ยมพงศ์สานต์

บรรณสิน เปี่ยมพงศ์สานต์สอนพิเศษ/ติวภาษาเยอรมัน

350 บาท/ชม.104.04 ชม.
(1)

วิดีโอแนะนำตัว

แนะนำตัว

กระผม นาวาอากาศตรี บรรณสิน เปี่ยมพงศ์สานต์ อายุ 34 ปี ปัจจุบันทำงานอยู่ที่กองทัพอากาศ ตำแหน่งนักบิน มีความสนใจที่จะเป็นติวเตอร์สอนภาษาเยอรมัน และวิชาอื่น ๆ เนื่องจากกระผมเคยใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศเยอรมนีมามาแล้ว 9 ปี ผมจึงอยากสอนและถ่ายทอดภาษาเยอรมันในระดับพื้นฐาน ใน 4 ทักษะคือ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งไวยากรณ์ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน ตำราที่ใช้จะอ้างอิงจากหนังสือเรียนภาษาเยอรมัน เช่น Themen 1

ประวัติการศึกษา

DaF SLP 3332, Bundessprachenamt, Hürth B.Sc. in Aeronautical and Space Engineering in University of the German Armed Force Federation M.Sc. in Aeronautical and Space Engineering in University of the German Armed Force Federation

หัวข้อที่สอนออนไลน์

ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานระดับ A1 ชม ละ 350 บาท ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานระดับ A2 ชม ละ 350 บาท ภาษาเยอรมันขั้นก้าวหน้าระดับ B1 ชม ละ 400 บาท รับติวสอบวัดระดับทางภาษา A1-C1 ตามมาตรฐาน Goethe Telc TCAS ชม ละ 350 บาท

ความคิดเห็นที่เรียนออนไลน์

นภาลัย ชัดไธสง
นภาลัย ชัดไธสง01/07/2023
อธิบายเข้าใจง่าย